Tato webová stránka již není k dispozici.


Informace o bezpečnosti přípravku OPDIVO® (nivolumab) nebo OPDIVO® v kombinaci s přípravkem YERVOY® (ipilimumab) naleznete v Souhrnu údajů o přípravku