Este site é somente para Profissionais de saúde. Pacientes devem clicar aqui

Concentrate for solution for infusion

Belangrijke veiligheidsinformatie voor zorgverleners om de risico’s van immuungerelateerde bijwerkingen te beperken

Nivolumab is geïndiceerd voor de behandeling van verschillende soorten tumoren, als monotherapie of in combinatie met ipilimumab.

Voor een volledig overzicht van de huidig geregistreerde indicaties en de types van patiënten waar u nivolumab voor kunt gebruiken, zie de Samenvatting van Productkenmerken (SmPC) van nivolumab.

De informatie op deze website beschrijft aanbevelingen om belangrijke risico’s van nivolumab te beperken of te voorkomen. De informatie is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Deze website:

  • - is bedoeld voor zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met nivolumab, met of zonder andere geneesmiddelen.
  • - bevat informatie die gelezen moet worden voordat nivolumab kan worden voorgeschreven en toegediend.
  • - geeft informatie over de Waarschuwingskaart voor de patiënt. Het is belangrijk om de Waarschuwingskaart voor de patiënt met uw patiënten te bespreken voor iedere behandelcyclus en tijdens ieder bezoek van een patiënt om ervoor te zorgen dat zij de mogelijke bijwerkingen begrijpen en het belang van het consulteren van een arts indien zij bijwerkingen ervaren.
  • - is essentieel voor een veilig en effectief gebruik van nivolumab en de juiste behandeling van sommige gerelateerde bijwerkingen