Ta strona jest przeznaczona dla Pracowników Ochrony Zdrowia. Jeśli jest Pan/Pani pacjentem należy kliknąć tutaj

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

 

"Niektóre obiekty nie zostały wybrane"

Dziękujemy

Czy odwiedza Pan/Pani tę stronę po raz pierwszy?

 • Tak
 • Nie

Ilu pacjentów leczy Pan/Pani obecnie niwolumabem?

 • Żadnego
 • 1-10
 • >10

Jak dowiedział się Pan/Pani o tej stronie?

 • Od przedstawiciela handlowego
 • Od kolegów
 • W inny sposób
 • Nie pamiętam

Jaki był główny powód odwiedzenia tej strony? (należy zaznaczyć najważniejsze)

 • W celu samokształcenia i/lub uzyskania informacji o niwolumabie
 • W celu edukacji współpracowników
 • W celi edukacji pacjentów/opiekunów
 • W celu pobrania materiałów
 • Inny powód

Czy poszukiwane informacja były dostępne na tej stronie?

 • Tak, strona zawiera wszystkie informacja, które były potrzebne
 • Nie, strona zawiera zbyt dużo informacji lub są one mało czytelne
 • Nie, strona nie zawiera wystarczająco dużo informacji
 • Nie mam zdania

W jaki sposób przekazuje Pan/Pani pacjentom Kartę Ostrzeżeń dla Pacjenta (należy zaznaczyć wszystkie związane)

 • Przekazuję materiały tylko w wersji papierowej
 • Pobieram i drukuję materiały ze strony
 • Nie przekazuję takich materiałów
 • Pokazuję pacjentom/opiekunom jak znaleźć Kartę w internecie
 • Wysyłam link do strony internetowej dla pacjentów dotyczącej niwolumabu

Który rozdział na tej stronie był najbardziej przydatny?

 • Informacja co to jest niwolumab
 • Lista kontrolna wizyt
 • Zdarzenia niepożądane pochodzenia immunologicznego (irAR)
 • Zarządzanie irAR (informacje podstawowe)
 • Zarządzanie irAR (informacje szczegółowe)
 • Inne irAR
 • Reakcje na wlew
 • Zgłaszanie działań niepożądanych
 • Karta Ostrzeżeń dla Pacjenta
 • Zasoby
 • Nie mam zdania

Który rozdział na tej stronie był najmniej przydatny?

 • Informacja co to jest niwolumab
 • Lista kontrolna wizyt
 • Zdarzenia niepożądane pochodzenia immunologicznego (irAR)
 • Zarządzanie irAR (informacje podstawowe)
 • Zarządzanie irAR (informacje szczegółowe)
 • Inne irAR
 • Potencjalne powikłania HSCT/Reakcje na wlew
 • Zgłaszanie działań niepożądanych
 • Karta Ostrzeżeń dla Pacjenta
 • Zasoby
 • Nie mam zdania

Co poprawiłoby treść i funkcjonalność tego narzędzia? (należy zaznaczyć wszystkie związane)

 • Narzędzie zawiera wystarczające informacja, jest funkcjonalne
 • Więcej informacji o działaniach niepożądanych pochodzenia immunologicznego (irAR)
 • Możliwość przesyłania pacjentom przypomnienia o wizycie
 • Przedstawienie informacja o irAR w formie graficznej
 • Nie mam zdania

Czy uważa Pan/Pani, że ta strona jest użyteczna?

 • Tak, bardzo użyteczna
 • Dość użyteczna
 • Nie, nie jest użyteczna
 • Nie mam zdania

Czy uważa Pan/Pani, że Karta Ostrzeżeń dla Pacjenta jest użyteczna?

 • Tak, bardzo użyteczna
 • Dość użyteczna
 • Nie, nie jest użyteczna
 • Nie mam zdania