Ta strona jest przeznaczona dla Pracowników Ochrony Zdrowia. Jeśli jest Pan/Pani pacjentem należy kliknąć tutaj

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Karta Ostrzeżeń dla Pacjenta

„Karta Ostrzeżeń dla Pacjenta” ma na celu pomóc pacjentom (lub ich opiekunom) rozpoznać objawy działań niepożądanych, które mogą wystąpić w trakcie lub po zakończeniu stosowania niwolumabu lub niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem oraz poinformować o postępowaniu w przypadku wystąpienia działań niepożądanych.

Dystrybucja

Ważne jest przekazanie Karty Ostrzeżeń dla Pacjenta każdemu pacjentowi otrzymującemu niwolumab lub niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem po raz pierwszy oraz przypominienie pacjentowi o Karcie Ostrzeżeń w trakcie każdej wizyty.

Wskazówki odnośnie używania Karty Ostrzeżeń dla Pacjenta

Karta Ostrzeżeń dla Pacjenta może być wykorzystywana w trakcie omawiania z pacjentem terapii oraz ryzyka związanego z leczeniem.

W Karcie Ostrzeżeń dla Pacjenta należy wpisać dane kontaktowe oraz poinformować pacjenta, aby zawsze posiadał Kartę przy sobie i pokazywał ją wszystkim Pracownikom Ochrony Zdrowia zaangażowanym w opiekę nad Pacjentem.

Dodatkowe egzemplarze

Kartę Ostrzeżeń dla Pacjenta można otrzymać od upoważnionego pracownika firmy Bristol-Myers Squibb lub kontaktując się z Informacją Medyczną firmy BMS (informacja.medyczna@bms.com).

Kopię Karty Ostrzeżeń dla Pacjenta można pobrać korzystając z linku .