Ta strona jest przeznaczona dla Pracowników Ochrony Zdrowia. Jeśli jest Pan/Pani pacjentem należy kliknąć tutaj

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Wszelkie przypadki podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Opdivo® należy zgłaszać do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, korzystając z następujących danych kontaktowych:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa, tel: (22) 49 21 301, faks: (22) 49 21 309 email: ndl@urpl.gov.pl Jakiekolwiek podejrzenie wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego Opdivo® można również zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 260 6404 lub drogą elektroniczną na adres informacja.medyczna@bms.com

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących stosowania niwolumabu lub niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem należy skontaktować się z Informacją Medyczną firmy Bristol-Myers Squibb dostępną pod numerem telefonu: +48 22 260 6404 lub emailem: informacja.medyczna@bms.com

Podczas zgłaszania należy podać jak najwięcej informacji, w tym informacje o historii choroby, wszystkich jednocześnie stosowanych lekach, datę rozpoczęcia leczenia i datę wystąpienia objawów.