Ta strona jest przeznaczona dla Pracowników Ochrony Zdrowia. Jeśli jest Pan/Pani pacjentem należy kliknąć tutaj

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

CO TO JEST NIWOLUMAB?

Niwolumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym (HuMAb), z klasy immunoglobulin G4 (IgG4), które wiąże się z receptorem programowanej śmierci-1 (PD-1) i blokuje jego oddziaływanie z PD-L1 i PD-L2.

Jaki jest mechanizm działania?

Receptor PD-1 jest ujemnym regulatorem aktywności limfocytów T i wykazano, że uczestniczy w kontroli odpowiedzi immunologicznej ze strony limfocytów T. Przyłączenie się do receptora PD-1 ligandów PD-L1 i PD-L2, które są obecne na komórkach prezentujących antygen i mogą ulegać ekspresji w komórkach nowotworu lub w innych komórkach występujących w mikrośrodowisku guza, powoduje zahamowanie proliferacji limfocytów T oraz wydzielania cytokin.

Niwolumab nasila odpowiedź limfocytów T, w tym odpowiedzi przeciwnowotworowe, przez zablokowanie przyłączania się ligandów PD-L1 i PD-L2 receptora PD-1.

Niwolumab w skojarzeniu z iplimumabem

Niwolumab (anty-PD-1) w skojarzeniu z ipilimumabem (anty-CTLA-4) jest zarejestrowany w wybranych wskazaniach wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego niwolumab. Ipilimumab jest całkowicie ludzkim przeciwciałem monoklonalnym IgG1, które nasila aktywność limfocytów T do atakowania komórek nowotworu przez hamowanie antygenu 4 (CTLA-4) limfocytów T cytotoksycznych.

Stymulacja

Ipilimumab blokuje CTLA-4 wspierając aktywację i proliferację limfocytów T.

Ipilimumab może również blokować CTLA-4 w limfocytach T regulatorowych, zmniejszając immunosupresyjną
aktywność limfocytów T regulatorowych w guzie. Może to mieć również wpływ na prawidłowe komórki.

Niektóre aktywowane limfocyty T mogą stać się limfocytami T pamięci, które mogą wspierać późniejszą aktywność immunologiczną. Znaczenie kliniczne limfocytów T pamięci jest nieznane.

Rozpoznawanie

Niwolumab blokuje PD-1, umożliwiając limfocytom T rozpoznanie guza. Możliwe jest również oddziaływanie na prawidłowe komórki.

Blokada receptora PD-1 zapobiega wiązaniu PD-1 z obecnymi na komórkach guza ligandami PD-L1 i PD-L2, które guz wytwarza w celu uniknięcia nadzoru immunologicznego limfocytów T.

  1. OPDIVO [package insert]. Princeton, NJ: Bristol-Myers Squibb Company, 2016.
  2. YERVOY [package insert]. Princeton, NJ: Bristol-Myers Squibb Company, 2015.
  3. Hamrid O, Carvajal RD. Anti-programmed death-1 and anti-programmed death-ligand 1 antibodies in cancer therapy. Expert Opin Biol Ther. 2013;13(6):847-861.
  4. Das R, Verma R, Sznol M, et al. Combination therapy with anti-CTLA-4 and anti-PD-1 leads to distinct immunologic changes in vivo. J Immunol. 2015;194:950-959.
  5. Ladanyi A, Sebestyen T, Balatoni T, et al. Tumor-infiltrating immune cells as potential biomarkers predicting response to treatment and survival in patients with metastatic melanoma receiving ipilimumab therapy. Poster presentation at ESMO 2015. Abstract 524.
  6. Tarhini AA, Edington H, Butterfield LH, et al. Immune monitoring of the circulation and the tumor microenvironment in patients with regionally advanced melanoma receiving neoadjuvant ipilimumab. PLoS One. 2014;9(2):e87705.
  7. Weber JS, Hamid O, Chasalow SD, et al. Ipilimumab increases activated T cells and enhances humoral immunity in patients with advanced melanoma. J Immunother. 2012;35(1):89-97.